RODIČE BERUŠEK POZOR !!!!!

Vzhledem k velmi vysoké nemocnosti a počtu odhlášených dětí se vánoční besídka u Berušek konat nebude.

BERUŠKY – PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ (14.11. – 25.11.)

Už malé děti učíme, že je důležité o sebe pečovat, dobře jíst a dlouho spát, teple se v zimě oblékat a všem bacilům raději rychle zamávat !!Probrali jsme význam...

Vánoční besídka u „Berušek“

BERUŠKY – CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ

7.11. – 11.11. K podzimu patří časté změny počasí. S dětmi se učíme tyto jevy pozorovat, popisovat a přizpůsobovat se jim. V rámci týdenního programu jsme pozorovali při procházce,...

BERUŠKY – OVOCE A ZELENINA

31.10. – 4.11. Děti v tomto týdnu velmi pobavila ochutnávka jednotlivých druhů ovoce a zeleniny. Rozlišovaly podle chuti, podle tvaru, vůně a podle barev, o jaký druh se jedná....

BERUŠKY – DÝŇOVÁNÍ

24.10. – 27.10. Celý říjen jsme s dětmi připravovali výrobky na dýňovou slavnost. Denně nám pod rukama vznikaly nové výrobky. Snažili jsme se vymyslet spoustu věcí a hlavně přizpůsobit...

BERUŠKY – podzimní přírodniny

12.10 – 21.10. Ve školce se objevili veverka a ježeček, společně děti učili poznávat jednoduché houby…které jsou jedovaté a které ne. Na interaktivní tabuli jsme si pustili krátký příběh...

ŘÍJEN U BERUŠEK – DRAKIÁDA

3.10 – 11.10. Září uteklo jako voda a předalo vládu měsíci říjnu. Stalo se již tradicí, že během podzimu organizujeme pro rodiče a děti společnou aktivitu a tou je...

Barvy podzimu

V tomto tématu nás skřítek „Podzimníček“ seznamuje s barevnými rozmanitostmi podzimní přírody. Na procházce pozorujeme, hledáme, sbíráme přírodniny nejrůznějších barev, sušíme a lepíme z nich malířskou paletu pro skřítka....

Sluníčka: Co umí vítr a déšť

V tomto týdnu si povídáme o změnách počasí, o počasí charakteristickém pro podzim. Připravujeme se na Drakiádu, na kterou zveme i rodiče. Pozorujeme znaky podzimu na vycházkách. Poslechneme si...

Sluníčka: Podzim na zahrádce a na poli

O tomto tématu jsme si povídali s využitím obrázků zahradního nářadí a zemědělské techniky. Přečetli a převyprávěli jsme si pohádku O veliké řepě a zahráli jsme si divadlo a...

BAREVNÝ PODZIM U BERUŠEK

26.9. – 30.9 PODZIM Vítáme vás vzácný pane, léto už má po práci, sluníčko teď lístky barví, větřík dělá legraci. Deštík chystá kapky deště, mraky snáší peřiny… vítáme vás...

Berušky – Cvičení v hale

Logopedické vyšetření „Berušky“

Vážení rodiče, na nástěnce u Berušek je nachystaný seznam, prosím zapisujte se. Pokud bude Vašemu dítěti doporučena následná logopedická péče, již si ji zajišťujete sami u svého logopeda. Pro...

Drakiáda – „Berušky“

Týdenní téma u „Berušek“ – Kamarádi ve školce

Ani jsme se nenadáli, a utekl nám další týden, jako voda. Děti ve třídě „Berušky“ se začínají postupně poznávat a dokonce už znají některá jména kamarádů. Zeptejte se doma,...

Sluníčka: Moje školka a moji kamarádi

Na začátku školního roku se seznamujeme s prostorami v mateřské škole, pojmenováváme je. Určíme si pravidla, která budeme dodržovat. Prvního září jsme měli ve školce kašpárka s pohádkou O...

Začátek roku u „Berušek“ – týdenní téma „Naše školka“

září nás začalo navštěvovat ve třídě „Berušek“ spoustu nových dětí. Většina dětí k nám přišla přímo z domova, nikdy školku nenavštěvovaly, jiné k nám přestoupily z druhé školky a...

Upozornění!!! 12.9.2022

Vážení rodiče, upozorňujeme, že v pondělí 12.9. nepůjde v MŠ od 8.00 do 15.00 elektrika. V tuto dobu se k nám nedozvoníte zvonkem. Dveře budou v době vodění a...

Organizační změny ve školním roce 2022/2023

Vítáme všechny děti a rodiče v novém školním roce. Prázdniny nám utekly jako voda a nás čeká další rok, plný seznamování, akcí, legrace, ale i povinností a změn. S...

Sluníčka: Děti celého světa

Povídáme si o lidech s různou barvou pleti, s různými jazyky. Řekneme si některá slova, pozdravy v různých jazycích. Prohlížíme si mapu světa, říkáme si, jací lidé tam žijí,...

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Sběr papíru – vyhodnocení (Berušky)

Všem dětem i rodičům děkujeme za účast ve sběru papíru. Letos se opravdu snažil skoro každý donést nemalou hromádku papíru a za to Vám ještě jednou děkujeme. Finanční odměna...

Školní výlet

V úterý 24.5. odjíždíme s dětmi na školní výlet na farmu do Polkovic. Odjezd autobusem bude v 8.00 hod. (Berušky), Sluníčka odjíždí v 8.30 hod. Všechny děti budou mít...

Týdenní téma u Sluníček: ČARODĚJNICE 25. 4. – 29. 4. 2022

Pondělní den jsme začali sestavováním čarodějnického obličeje. Děti musely přemýšlet, co má čarodějnice na obličeji, z částí obličeje obličej sestavit, následně ho přemalovat na papír a dolepit vlasy z...

Týdenní téma u Berušek – Maminka má svátek (2.-6.5.2022)

Ani jsme se, jak se říká, neotočili, a opět slavíme květnový svátek maminek. I letos jsme si celý týden připomínali, jak krásné je, mít svoji maminku. A jak je...

Logopedie

Z důvodu nemoci logopedie v MŠ prozatím odpadá. Cvičte prosím s dětmi dosavadní úkoly z minulých lekcí. Děkujeme 🙂

Dopravní výchova – Berušky

Dne 5.5.2022 je pro děti z Berušek připraven výchovný program na dopravní téma. Program proběhne v rámci dopoledne a připraví ho pro nás maminka od Leontýnky Brázdové. Prosíme rodiče,...

Informace o počtu volných míst v MŠ pro zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Na základě doručených žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 oznamuji, že počet volných míst pro zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 je 17....

Sluníčka: Jaro na zahrádce

K tomuto tématu jsme využili obrázky pracovního nářadí a strojů, které jsme pojmenovali a řekli si, k čemu se používá. Na záhonu, který máme na zahradě jsme si vypleli...