BERUŠKY – PTÁCI V ZIMĚ

Posted By on 1.2.2021

BERUŠKY :
Týden : 11.1 – 15.1. 2021
TÉMA : PTÁCI V ZIMĚ

Vzdělávací nabídka :

 • Motivací k tématu byly dětem didaktické obrázky známých ptáčků umístěné na magnetické tabuli – děti se je učily pojmenovat, blíže charakterizovat jejich vzhled ( barva, velikost, tvar zobáčku )
 • Oblast hrubé motoriky – umístěni ptačí budky na viditelné místo, stavba ptačích krmítek a budek z dřevěných kostek v prostoru herny
 • Jemnomotorické činnosti – nácvik špetky – ptačí zobáček, postupné přiřazování všech prstů k palci a od palce (oboustranně), sypání semínek do prostoru krmítek umístěných na balkoně a na dvoře MŠ
 • Řečové dovednosti – důraz kladen na výslovnost, rytmizaci a zapamatování textu
 • BÁSNIČKA  „Krmítko“  Na krmítko přileť ptáčku, vem semínko do zobáčku
 •                                             Zima ještě dlouhá bude, sníh už leží téměř všude.
 •                                              Nemusíš mít obavu, tady najdeš potravu.
 • Logopedická chvilka – procvičování výdechového proudu – houkání sovy (Hů – Hů), zvuk holuba (Vrků – Vrků), krákorání vrány (nácvik „R“ – Krá – Krá)
 • Pohybové dovednosti – taneček ve dvojicích „Vzal vrabeček na taneček sýkorku“, reprodukovaná hudba s pohybem – Ptačí tanec
 • Hudební výchova – nácvik a zpěv písní – Černá vrána, Vrabec a sýkorka, sólo zpěvy s doprovodem na klavír a flétnu, doprovody na orfovy hudební nástroje  (dodržování rytmu dané písně)
 • Zrakové vnímání a paměť – ptačí pexetrio (hledání trojice obrázkových karet, které mají společné znaky – obrázky z ptačí říše – hnízda, ptačí vejce…)
 • Výtvarná výchova – obkreslování ptáčka podle šablon na tvrdý papír, vystřižení , vybarvování vodovými barvami. Tvoření ptačích budek obtiskovacími barvami agáta+lepení sněhových vloček, obrázek letícího ptáčka – inkoustová technika s kreslenými prvky pomocí  zmizíku, ptačí budka – vykreslení obrázku pastelkami + dotvoření střechy
 • Písanka předškoláka – pojmenuj ptáčky  odlétající do teplých krajin a ty, kteří zůstávají na zimu a přiřaď k příslušnému obrázku
 • Pracovní list – jednotažka ptáček
 • Grafomotorika –  bludiště (barevnými čarami pomoz ptáčkovi najít a označit cestu)
 • Sluchové vnímání – poslech, rozlišování a pojmenování zvuků ptactva s hádankou (sýkorka, vrabec, vrána, špaček, skřivánek…)
 • Badatelské činnosti – děti přinesly z domova krmení pro potáčky, naučily se, co se jim smí a co se nesmí sypat do krmítek. Společně jsem pozorovali sýkorky přímo v akci na krmítku a sypali jim zrníčka. Někteří si spolu s p. učitelkou vyrobili ptáčka z polystyrenové koule a ozdobili peříčky.
 • Sebeobsluha – všechny děti ( i ty mladší začaly jíst příborem)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *