Provoz MŠ od 12. 04. 2021

Posted By on 7.4.2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (s následujícími ustanoveními):

 • ukládá školám od 12. 4. 2021 povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně Ag testy (pondělí, čtvrtek), v případě RT-PCR testů 1x týdně,
 • ukládá použít k testování neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy,
 • povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

V mateřských školách

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině max. 15 dětí.

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách a školních družinách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žáků 1. stupně základních škol ve školní družině, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (ZDE). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že

 • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu,
 • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci  jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření

Podrobné informace k testování ke stažení.

Testování žáků – leták pro rodiče ke stažení.

Testování žáků – leták pro žáky ke stažení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *