SLUNÍČKA: Téma: Ptáci v zimě 17. – 21. 1. 2022

Posted By on 28.1.2022

Venku začala pořádná mrazivá zima a proto jsme si v tomto týdnu s dětmi povídali o tom, jak můžeme pomáhat ptáčkům v tomto období, kteří ptáčci u nás na zimu zůstávají a kteří naopak odlétají do teplých krajin a naučili jsme se ptáčky pojmenovat.

V pondělí jsme si s dětmi vyrobili strom, na který jsme navěsili vyrobené sýkorky vybarvené pastelovými křídami. Pracovali jsme s demonstračními obrázky, podle kterých jsme si ptáčky pojmenovali a zkoušeli si je vytleskat na slabiky.

V úterý jsme procvičovali pojmy dolu, nahoru, doprava, doleva pomocí pracovního listu.
Děti vyráběly ptačí budky z lego stavebnice.

Středa se nesla v hudebním duchu.
Naučili jsme se píseň „Kdo to ťuká..“ doprovázenou pohybem. Zpěv někteří doprovodili i hrou na hudební nástroje, přesněji na dřívka a triangl. K písničce jsme si vytvořili tematického vrabčáka na větvičce.

Ve čtvrtek jsme pracovali s pracovním sešitem. Téma bylo „Co nepatří k zimnímu období?“
Úkolem dětí bylo najít na obrázku jednu věc, která k zimě nepatří, zakroužkovat ji a vysvětlit, proč vybraly zrovna ji a zbytek obrázku si mohly vybarvit.
Dále jsme se naučili taneček na píseň „Vrabec a sýkorka“ a pracovali jsme s tematickou knihou „Ptáci našich lesů“, kdy úkolem dětí bylo poznat zvuk, který vydává konkrétní pták.

Čtvrtek jsme společně zakončili velmi příjemnou a milou návštěvou a to dvou klaunů, kteří k nám přijeli kouzlit. Děti byly ohromené a kouzlení si mohly také vyzkoušet.

A jelikož venku v tomto týdnu napadl sníh, děti si vymyslely, že by mohl napadnout i ve školce. A takto to dopadlo…

Sníh byl sice barevný, ale fantazii se meze nekladou.

V pátek jsme ptáčkům tvořili ptačí budky pomocí dřevěných špejlí. Procvičovali jsme jemnou motoriku a stříhání.

Celý týden se nesl v dobré náladě a myslím, že jsme si ho všichni užili a dozvěděli se spoustu nových informací. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *