Týdenní téma u „Berušek“ – Dopravní prostředky (7.-11.3.2022)

Posted By on 11.3.2022

Tento týden nás provázelo téma „Dopravní prostředky“. Nejen, že jsme si o nich povídali, ale také je kreslily a hráli si na ně. Spousta dětí poznala dopravní prostředky na obrázku, dokonce děti věděly, kde je můžeme vidět. K tomuto tématu se vztahují i dopravní předpisy, názvy dopravních značek a správné chování v silničním provozu. Každý vzorný řidič, který chce vyjet na silnice, musí znát i levou a pravou stranu. Některé děti by se jistě nabouraly. Zkoušely jsme malovat anilínovými barvami, vysvětlovali jsme si, jak s nimi správně pracovat tak, aby se nám nemíchaly barvičky a obrázek byl hezký. Pro případ jsme na obrázek napsaly, jak se dopravní prostředek jmenuje. Paní učitelka předepsala slovo na tabuli a děti měly za úkol zkusit slovo přepsat. Tímto jsme si procvičily předčtenářskou gramotnost a vizuální oblast.

Děti se dozvěděly, jak se dopravní značky jmenují, některé si zapamatovaly, některé ne, ale to nevadí, důležité je, abychom věděly, na kterou barvu semaforu můžeme přejít silnici. Tohle všechno děti bezpečně věděly. Vyráběly jsme si dopravní značky z papíru a použili je poté do své hry a stavby.

Také jsme zkoušely opisovat i jiné názvy dopravních prostředků a vytleskávat jejich slabiky. Úkol byl, aby děti přepsaly správně slovo a vybarvily tolik koleček, kolikrát si tlesknu danou slabiku.

K procvičení barev a poslechnutí pokynů paní učitelky jsme vyzkoušeli přiřazovat barevné hračky. Úkol zněl, přines dvě hračky zadané barvy. Některé děti úkol pochopily jiné ho malinko popletly, ale to nám nevadí, protože ve školce se všechno teprve učíme. Ale je důležité připomenout, že za chvíli některé děti nastoupí do první třídy základní školy a jednoduché úkoly, které dostávají ve školce, by měly již dokázat splnit. Jeden z nejtěžších úkolů bylo kreslení dopravních prostředků podle daného písmene a zároveň používat levo x pravou orientaci. Děti, které vše zvládly, dostaly slibovanou jedničku, které úkol nesplnily, nevadí, dostaly krásného smajlíka za snahu.

K rozvoji své fantazie a tvořivosti dětí jsem dětem přichystala nakopírované kousky cesty a děti mohly využít svoji kreativitu a vytvořit si své město 🙂

Každý také dostal obrázek s nákladním autem, kde jsme si procvičily předmatematickou gramotnost. Počítání do 10. Na některých autech byl obrázek s číslem, někde pouze body….podle číslovky měly děti za úkol naskládat na auto tolik kostek, kolik je číslo. Poté obrázek vykreslily a daný náklad na auto nakreslily pastelkami.

Jako zábavnou hru na procvičení jemné motoriky a barviček jsem pro děti připravila „Semafor“ z pet vršků. Kdo vyskládá správně a rychle správně barvičky?

Známe také říkanku s ukazováním:

PAN SEMAFOR U KRAJE,

ROZHLÍŽÍ SE DO KRAJE.

I KDYŽ PRŠÍ, I KDYŽ LEJE,

ROZHLÍŽÍ SE, CO SE DĚJE.

DÁVÁ POZOR VELIKÝ,

NA KABÁTĚ KNOFLÍKY.

SOTVA BLIKNE ČERVENÁ,

ROZTAHUJE RAMENA.

ŘÍKÁ POZOR: MUSÍŠ STÁT!

DO SILNICE NEVBÍHAT!

ŽLUTÝ KNOFLÍK KABÁTU

BLIKNE AUTU KE STARTU.

VŠICHNI ZNÁME SEMAFORU KNOFLÍČKY,

ZELENÁ DÁ DO POHYBU AUTA, KLUKY, HOLČIČKY.

Také jsme si zatančili na písničku od Míši Růžičkové „Semafor“

O ostatních hrách a aktivitách Vám jistě rády děti poví samy. Týden jsme si s dětmi užili a už se těšíme na další zábavné téma. Vaše p. uč. Mirka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *