Organizace dne

Mateřská škola je v provozu v pracovní dny od 6.15 do 16.15 hodin.

Ráno děti se scházejí do 8.00 hod.
Volné hry 6.15 – 8.30 hod.
Pohybová chvilka, ranní kruh, svačina 8.30 – 9.30 hod. (svačina v 9.00hod.)
Řízené činnosti 9.30 – 10.00 hod.
Vycházka, pobyt na zahradě 10.00 – 11.30 hod.
Oběd 11.30 hod. (v odd. nejmladších dětí 11.15 hod.)
Hygiena, odpolední odpočinek od 12.00 hod.
Vstávání, oblékání 14.00 hod.
Svačina 14.15 hod.
Odpolední volné hry, rozcházení dětí domů do 16.15 hod.