Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021

Posted By on 28.2.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 a) vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 • dětí v mateřské škole,
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu.

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

Zákonní zástupci dětí/žáků naleznou informace k ošetřovnému na adrese:  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

b) i nadále je povolena osobní přítomnost:

 • dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení,
 • žáků základních škol při zdravotnickém zařízení,
 • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 • při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání.

c) nadále je povoleno:

 • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
 • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,
 • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *