NOVÝ ROK U BERUŠEK

Posted By on 7.1.2022

3.1 – 7.1. 2022

V pondělí 3.1. jsme se po vánočním volnu sešli znovu ve školce. Všechny děti byly nedočkavé, protože se chtěly ostatním pochlubit s tím, co jim pod stromečkem nechal Ježíšek. Domluvili jsme se, že si jednu hračku mohou přinést do školky. Společně jsme si představili číslovku nového roku…ano, už 2022. Popřáli si, aby byl lepší než ten loňský, aby se nám všem dařilo a štěstí ani zdraví nás neopouštělo. Děti vymalovaly novoroční pozdrav.

Od úterý do pátku se Berušky seznamovaly s tématem tří králů. Přečetli jsme si, jak putovali k Betlému přivítat narozeného Ježíška. Vyjmenovat dary (kadidlo, zlato, myrha), které mu nesli byl pro některé děti problém. Vysvětlili jsme si jejich význam. Děti si procvičily písmenka K + M + B. Jména všech tří králů umí všichni zpaměti. Naučili jsme se je i opisovat. A pro procvičení všech písmenek jsme hledali slovíčka začínající stejnými písmeny.

V rámci grafomotoriky a procvičování psaní jsme vyzkoušeli překreslit pana krále a betlémskou hvězdu jedním tahem( tzv. jednotažka). Tato technika je důležitá při nácviku psaní, které děti budou potřebovat ve škole.

V tělocviku se nacvičovalo správné držení těla, vzpřímený postoj, kdy děti chodily po lavičce s korunou na hlavě a pláštěm a úkolem bylo, aby nikomu královská koruna nespadla. Hrátky s padákem děti moc baví a při této aktivitě se musíme naučit spolupráci, kordinaci a respektovat jeden druhého.

Hudební výchova – poslech tříkrálové písně a následný nácvik s klavírem. Děti doprovázely hrou na orfovy hudební nástroje a vyzkoušely si rytmizaci celé písničky vytleskáváním správného rytmu.

V pracovních činnostech jsme se zaměřili na stříhání nůžkami. Nejprve děti vystřihly 3x kruh, který si nalepily na papír a dozdobily kousky látek, dokreslily obličeje, ruce a dary a tak nám všem vznikli opět tři králové.

Stříhání královské koruny už bylo o dost složitější, ale s pomocí paní učitelek se nám to všem podařilo a mohli jsme si naše výtvory nabarvit zlatou barvou a dolepit vyraženými ozdobami. Slavnostně jsme koruny nasadili na naše hlavičky a děti si je s radostí odnesli domů.

Během ranních činností stihly děti vybarvit ještě spoustu obrázků k celotýdennímu tématu.

Ke konci týdne nás navštívilo maňáskové divadlo s pohádkou O včelí královně. Nevšední pohádkový příběh vtáhnul všechny diváky do děje a nakonec dobro zvítězilo tak, jak to v pohádkách bývá…..zazvonil zvonec a prvního lednového týdne ve školce je konec…..

Za všechny dospěláky z Berušek Vám přeji šťastný nový rok 2022 plný očekávání, splněných přání, dosažitelných snů a hlavně zdraví, pohody a úspěchů….p.uč. Olga

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *