Monthly Archive: Září 2023

Sluníčka: Drakiáda

Zveme rodiče a sourozence Sluníček na DRAKIÁDU, která proběhne 3. 10. 2023. Sraz v 16.15 před školkou. Draky s sebou. Pro Sluníčka máme připravené špekáčky, ostatní si mohou přinést...

Sluníčka: Téma „Zelenina“

K tomuto tématu jsme si připravili výstavu zeleniny. Pojmenovali jsme si jednotlivé druhy, povídali jsme si, co jde vyrobit, uvařit, připravit. Proběhlo poznávání zeleniny všemi smysly: ochutnávka, poznávání hmatem...

Sluníčka: Naše mateřská škola

Na začátku školního roku si povídáme o zážitcích z prázdnin, o kamarádech ve školce. Připomínáme si pravidla chování v mateřské škole. Dětem jsme zahrály maňáskovou pohádku O červené karkulce“....

Sluníčka – téma „Můj kamarád ve školce“

V tomto týdnu jsme u sluníček poznávali své kamarády. Prostřednictvím námětových her a tematicky zaměřených činností upevňujeme přátelství, pozitivní vztahy mezi dětmi a také dodržování pravidel, jež jsme si...

Třídní schůzka rodičů

Srdečně zveme rodiče dětí druhé třídy na třídní schůzku, která se koná ve středu 6. 9. 2023 od 16.15 u Sluníček.