O nás

Mateřská škola Troubky byla otevřena 1. září 1984. V současné době je naše mateřská škola součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Troubky. Zřizovatelem organizace je Obec Troubky.

V mateřské škole pracují dvě třídy. Dvoupodlažní budova mateřské školy s předzahrádkou se nachází v klidné části obce v ulici Sportovní 29/2 a přitom v blízkosti centra. Sousedí se sportovní halou, kterou využíváme nejen ke sportovním účelům, ale i na organizování akcí školy. V těsné blízkosti mají děti z mateřské školy možnost navštěvovat dětské hřiště „Ostrov“ a nově vybudováné multifunkční hřiště s umělým povrchem.

Budova školy je v dobrém technickém stavu. Nachází se zde dvě třídy, které jsou propojené. Díky tomu se nabízí možnost vzájemné spolupráce. V přízemí budovy se nachází kancelář s počítačem, dále sklad pomůcek a materiálu, výdejna stravy. Travnatá zahrada se stromy pískovištěm a herními prvky se rozkládá na jižní straně.

Mezi hlavní a tradiční akce naší mateřské školy patří:

  • vystoupení na Setkání seniorů v KD Troubky,

  • vystoupení dětí na Vítání občánků v KD Troubky,

  • třídní besídky a vystoupení během školního roku,

  • plavecký výcvik předškoláků (bazén Přerov),

  • školka v přírodě,

  • saunování v Tovačově,

  • Olympiáda mateřských škol (společně s MŠ Tovačov a MŠ Věrovany),

  • Pasování předškoláků na konci školního roku.